Image 0
Image 1
Image 2
Image 3

علاقه مندان به همکاری در هر زمینه می توانند، فرم زیر را ارسال و یا با شماره 2061-383-0936 و  یا  یا رزومه ی خود را به آدرس info@aminit.ir ارسال نمایند تا جهت مصاحبه هماهنگی لازم انجام پذیرد.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:
ایمیل:
موضوع:
متن: