Image 0
Image 1
Image 2
Image 3

ثبت دامنه (Domain Registration) اولین گام برای حضور در شبکه جهانی وب است. این گام حساسیت های خاص خود را نیز داراست. نام دامنه  در صورتیکه معنی دار، مرتبط و متناسب با کاربری وب سایت شما انتخاب شود، راحت تر به خاطر سپرده می شود و مراجعه دوباره به وب سایت شما را تسهیل می کند؛ بنابراین در انتخاب نام دامنه خود دقت کنید.

 

تمدید یک ساله (تومان)

ثبت یک ساله (تومان)

پسوند دامنه

6800 6800 ir
40000 40000 com
40000 40000 net
40000 40000 org
40000 40000 biz
40000 40000 info
40000 40000 us
39000 39000 tv
12000 12000 ws
12000 12000 eu
25000 25000 in
19000 19000 asia
23000 23000 mobi

 

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید